Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

 
 Είσοδος

 

        

      Δικτυακός Τόπος Τμήματος Πανεπιστήμιο Πάτρας

  Αρχική

    Τμήμα Διοίκησης 
              Επιχειρήσεων

 

 

  
Επιχειρησιακή Στρατηγική Αναστασόπουλος Γ.
Διοίκηση Λειτουργιών Νεάρχου Ανδρέας
Επιχειρηματικό Λογισμικό Βουτσινάς Β.
Διεθνικές Επιχειρήσεις Γεωργόπουλος Α.
Επιχειρησιακή Ερευνα Γιαννίκος Ι.
Οικονομική του Τουρισμού Ζαχαράτος Γ.
Οργανωτική Συμπεριφορά Κάντας Α.
Προγραμματισμός και Οργάνωση Πωλήσεων Καραγιάννη Δ.
Θεωρία Κόστους Μπέλλας Α.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Παυλίδης Γ.
Προγραμματισμός Η/Υ Πέππας Π.
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πεχλιβανίδης Παντ.
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Συριόπουλος Κων.
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Πολυχρονίου Παναγιώτης
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μαρκετινγκ Θεοφανίδης Φ.
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Βουτσινάς Β.